Általános Szerződési Feltételek

A Páncsics István e.v. weboldalának hozzáférése, böngészése, használata, valamint foglalás elvégzése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot), és egyetért az azokban foglaltakkal.

1. A Szolgáltató adatai:

 • Név: Páncsics István e.v.
 • Cím: 8315 Gyenesdiás Madách utca 43.
 • Levélcím: 8315 Gyenesdiás Madách utca 43.
 • Nyilvántartási szám: 6618020
 • Adószám: 63478327-2-40
 • Telefon: +36 83 316 020
 • E-mail: info@caravancamping.hu
 • Internet: https://caravancamping.hu

2. Általános szabályok:

2.1 Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és  szolgáltatásainak igénybevételét.

Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal

3. Szerződő fél:

3.1  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2  Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3  Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

4.1.  A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2.  A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szolgáltatástípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, csomag, program) pontos megnevezését.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.  Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a parcellát vagy lakókocsit, a Szolgáltató jogosult 100 százalék mértékben a le nem töltött szolgáltatás ellenértékére.

A lejárati idő előtt megüresedett parcellát vagy lakókocsit a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.4. Megrendelés módosítása

4.4.1. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében az alábbiak szerint van lehetőség:

 • az érkezés előtti 15 napig 2000 Ft/szoba/alkalom
 • érkezés előtt 14-2 napon belül 3.000,-Ft/szoba/alkalom
 • érkezés előtti vagy az érkezés napján az eredeti foglalás első napjának 90% stornó költségként kerül elszámolásra, a módosítás díja a 4.4.3 pont szerint alakul

4.4.2. Törzsvendégeinknek (akik legalább már kétszer jártak nálunk), érkezés előtt 15 napig foglalásonként 1 módosítás ingyenes.

4.4.3. Egyedi ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő módosítási feltételek az irányadóak

4.5. Amennyiben a Vendég a parcellát 17:00-ig nem foglalja el és nem jelzi érkezésének késését, úgy a foglalást a Szolgáltatónak nem áll módjában fenntartani.

5. A szolgáltatás lemondása:

5.1. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a kempinget.

5.2. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, kötbért kell fizetnie, aminek mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának alábbi százalékai (de legalább a megrendelésben szereplő 1 napi parcella- vagy lakókocsiár):

10 nappal érkezés előtt: Díjtalan
2-10 nappal érkezés előtt: 75% a foglalási árból, 
2 nappal érkezés előtt: 100% a foglalási árból.

5.3. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

5.4. Egyedi és akciós ajánlatok esetében lemondási feltételek az ajánlatban szereplő feltétek szerint alakulnak. Az időhosszban meghatározott ajánlatok kedvezményei a csomag teljes tartalmára, idejére vonatkoznak, azok megbontása, lerövidítése nem lehetséges. Ha mégis ilyen igény merül föl, a csomag teljes árát kéri a szolgáltató.

5.5. A lefoglalt, de a Vendég kempingben való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

5.6. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

6. Fizetési feltételek

6.1 A foglalás megerősítéseként bankkártya-garanciát kérünk. Amennyiben a foglalást az érkezés előtt kevesebb mint 10 nappal mondják le, úgy bankkártyáját a szállás díjának 75%-ával, ha 48 órával akkor 100%-ával terheljük meg. Egyéb esetben a bankkártyát nem terheljük és nem foglalunk le rajta semmilyen összeget. A bankkártya adatait bizalmasan kezeljük.

6.2 Speciális ajánlatok esetén a fizetési feltételek változhatnak, melyet az írásban megküldött visszaigazolás tartalmaz.

6.3 A bankkártya-garancia határidőig történő megadásának elmulasztása esetén a parcella- vagy lakókocsifoglalását töröljük.

6.4 Elfogadott fizetőeszközök: Készpénz, átutalás, bankkártya, Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya)

6.5  Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli.
Utazási irodák / Tour operatorok / Együttműködő partnerek:
A szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza az egyedi fizetési feltételeket.

6.6 Ajándékutalvány: Az ajándékutalvány csak a rajta meghatározott érvényességi időn belül és értékben a szabad kapacitások függvényében használható fel Az utalvány teljes ellenértéke előre fizetendő. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti.

Átutalás esetén – amennyiben a kempinggel, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt a Páncsics István e.v. bankszámláján jóváírni.

7. Áraink

7.1 A Páncsics István e.v. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás díját sem.
A Vendég a szolgáltatás díjáról a kemping recepcióján és honlapján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

7.2 A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.3 Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a kemping a megrendelés visszaigazolásában közli. Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

7.4 Az aktuális parcella- és lakókocsiárak a kemping weboldalán (caravancamping.hu), vagy a kemping portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott kemping területén található egységben (étterem, recepció) állnak rendelkezésre.

7.5 Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a caravancamping.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

8. Egyedi szolgáltatások

8.1.  Gyermekkedvezmények:

A kedvezmények kizárólag a szülőkkel (nagyszülőkkel) együtt utazó gyermekekre érvényesek, a szülőkkel egy parcellán vagy lakókocsiban alváskor. Diákcsoportokra nem vonatkoznak.

 8.2.  Programok:

A programajánlatokról, azok aktuális árairól a kemping a parcella vagy lakókocsi lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A kemping egyes programjai csak meghatározott minimum létszám esetén indulnak. A Vendégnek a programokkal kapcsolatban a foglalással egy időben kell egyeztetnie a kepingel. A programok a www.caravancamping.hu honlapon kerülnek feltüntetésre.

 8.3.  Medence, játékok használata:

A medencét és a játékokat a Vendég saját felelősségére, gyermekek csak szülői felügyelet mellett, a szabályok betartásával használhatják.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a lakókocsit az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out). A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a parcella és a lakókocsi elfoglalása előtt igazolni köteles.

9.2. A kemping fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.

9.3. A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a Vendég a Caravan Camping Általános Szerződési Feltételeit valamint a területi házirendeket (medence, játszótér) elfogadja, és köteles betartani. A tartózkodás során szükséges információk megtalálhatóak a kemping recepcióján elhelyezett Vendégtájékoztatóban.

9.4. A vendég hibájából felróható sérülések miatt a kemping nem vállal felelősséget. A szándékos rongálás miatt keletkezett költségeket a kemping a vendégre terhelheti.

9.5. Parkolás

A kemping parkolója egy személyautó erejéig ingyenes, azon felül 1000 Ft / nap díjat köteles téríteni a vendég a kemping részére.

10. Háziállatok

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire előzetes megrendelés esetén háziállat bevihető, a kemping percelláján a Vendég felügyeletével tartható.

10.2. A bérelhető lakókocsikban háziállat nem tartózkodhat.

10.3. A közös helyiségeket a parcellák megközelítésére használhatják, egyéb helységek (medence, napozó stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók. Vakvezető kutyák megengedettek.

10.4. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1.        A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

11.1.1 a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott parcellát, lakókocsit, illetve a létesítményt
11.1.2.  a Vendég a szálláshely biztonsági szabályait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
11.1.3.  a Vendég fertőző betegségben szenved.
11.1.4.  a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
11.2.  Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
12.1. A Szolgáltató köteles:
12.1.1. A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
12.1.2. Térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
12.1.3. Ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
12.1.2. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A vendég betegsége, halála

13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

14. A Szerződő fél jogai 

14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt parcella vagy lakókocsi, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
14.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

15. A Szerződő fél kötelezettségei

15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni. 
15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató kempingjében.

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.  A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: bruttó 10.000,-HUF ártól). E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

17. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a kempingbe magával vitt.

18. A Szolgáltató kötelezettsége

18.1. A Szolgáltató köteles:
18.1.1.  a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
18.1.2. a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
19.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
19.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a kemping területén, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
19.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a kempingben, és minden szükséges adatot a kemping rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
19.5. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.
19.6. Szolgáltató közösségi tereiben, parcelláin vagy lakókocsiaiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

19.7. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.

19.8.A kártérítés mértéke felső határa a Szerződés szerinti napi parcella- vagy lakókocsiár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

19.9. Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

20. Fogyasztói érdekvédelem, adatvédelem

20.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

20.2. A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit külön Adatvédelmi Szabályzatban foglalja össze, melyet a www.caravancamping.hu oldalon folyamatosan elérhetővé tesz, és melynek tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

20.3. A kemping területén rendszeresen fotó- és videó-felvételek készülnek, melyek pontos helyszínéről és időpontjáról a vendégek a recepción kaphatnak tájékoztatást. Amennyiben a Vendég máshogy nem rendelkezik, szolgáltató jogosult a felvételek későbbi bármilyen csatornán történő közzétételéhez (jellemzően: internetes és televíziós média, nyomtatott sajtó, kemping által készített nyomdai anyag, weboldal, kép- és videó-megosztó oldalak, közösségi média). Vendégnek jogában áll a forgatás/fotózás helyszínén kérni, hogy a felvételeken ne szerepeljen. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a képeket/videókat ennek megfelelően elkészíteni.

21. Titoktartás

A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

22. Vis major

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

23. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Kérdése van?Írjon nekünk!